Natuerlik Ferskaat

mei de Mienskip

Mei-inoar oan ‘e slach!

De biodiversiteit neemt al jaren af in Nederland. Zo ook in Fryslân: sinds 1900 is de totale biodiversiteit hier met twee derde is afgenomen. Gelukkig weten we beter dan ooit tevoren wat we kunnen doen om de biodiversiteit te verbeteren. Er zijn genoeg goede voorbeelden te vinden die laten zien dat inzet voor biodiversiteit ervoor zorgt dat soorten terugkomen of in aantal toenemen.

Doe je met ons mee?


Noordoost-Fryslân:

  • Kollum (Gemeente Noardeast-Fryslân).
  • Kootstertille (Gemeente Achtkarspelen).
  • Feanwâlden (Gemeente Dantumadiel).
  • Rinsumageast (Gemeente Dantumadiel).
  • Noardburgum (Gemeente Tytsjerksteradiel)

     

Ons werkgebied

Nieuws

Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

info@natuerlikferskaat.frl

Natuerlik Ferskaat draagt bij aan het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân

Natuerlik Ferskaat is een project van:

Natuerlik Ferskaat is financieel mogelijk gemaakt door: