Conny Bloemhoff krijgt NFW-prijs: ‘Wij geloven in wat we doen’

16-07-2021

Conny Bloemhoff uit Surhuisterveen is donderdag verblijd met de Douwe Hooglandprijs 2020 voor het organiseren van activiteiten waarmee zij het publiek kennis laat maken met agrarisch landschapsbeheer. Ze is op veel fronten vol overtuiging actief: ‘We geloven in wat we doen’. Foto: NFW

Voorzitter Albert van der Ploeg van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden heeft prijs 2020 uitgereikt aan de boerin. Aan de prijs is een bedrag van 250 euro verbonden, waarvoor ze een nieuwe publieksactiviteit kan ontwikkelen.

De winnares organiseert vele activiteiten op en rond het erf om kinderen en volwassen bij zowel het agrarisch bedrijf als het landschapsbeheer te betrekken. Met het project ‘Natuerlik Ferskaat mei de mienskip’ heeft zij vorige zomer met een groep kinderen en burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarpelen een bijenhotel gemaakt voor de bijenweide.

Apotheek

Daarnaast draagt zij het landschap uit met deelname aan het VANLA-project ‘Boomwal als apotheek voor vee en bron van biodiversiteit’ en de aanleg van een bijenweide tijdens NL Doet. De familie maakt ook deel uit van de ‘Buurtenboeren van Blauhûs’. Deze groep mensen heeft een hectare grond tot haar beschikking die met oldtimers wordt bewerkt. De tarwe is gedorst door de Dors(t)vlegels uit de Drachtstercompagnie en vervolgens gemalen op de Feanstermoune op Koartwald en door bakkerij A.J. van der Bijl uit Surhuisterveen verwerkt. Sinds december 2019 is zij officieel gastvrouw van de Noardlike Fryske Wâlden.

Melkveehouderij

De Feanster boerin (43) heeft even buiten Surhuisterveen een melkveehouderij, samen met echtgenoot Menno. „We hebben het in 2012 overgenomen van Menno’s ouders. Het is echt een gezinsbedrijf, de kinderen helpen vaak met activiteiten en melken wel eens. Maar ze zijn nog te jong om echt mee te werken”, legt ze uit. Haar belangstelling voor natuur en natuurlijk werken was er vroeg. „Geschiedenis vind ik erg interessant, en daarin kom je vanzelf bij de ontwikkeling van de mens. Daar hoort natuur ook bij.”

„Sinds ik op het bedrijf ben, ben ik me meer bewust van de natuur. We werken niet biologisch, we leveren aan de Albert Heijn-melkstroom. We hebben een overeenkomst met AH om zo duurzaam mogelijk te produceren. En hebben veel contact met de Albert Heijn in Surhuisterveen”, laat Bloemhoff weten. De discussie over de agrarische sector ontgaat haar uiteraard niet. „Dat er iets moet veranderen, is duidelijk. We moeten het met z’n allen veranderen. Het is ons werk. Weet wat je eet, de keuze in de winkel heeft veel invloed op de boeren.”

Groeien

„Wij doen meer met de natuur, natuur-inclusief boeren. In ons geval betekent dat geen bestrijdingsmiddelen gebruiken en zo weinig mogelijk kunstmest. We proberen zonder, maar je hebt een overschakelingsperiode nodig. Dat heeft veel invloed op natuur. Mijn schoonvader boerde op Vangla-manier, Vangla is een van eerste natuurverenigingen in Nederland. Wat wij doen is zo eiwitarm mogelijk voeren en zo veel mogelijk met de natuur boeren. Maar toen wij het bedrijf zouden overnemen, moesten we van hem wel groeien. Zo was dat toen. Anders kon het economisch niet uit.”

De groei is er maar ten dele. „Wij verdienen niet, we zijn allang blij dat er brood op de plank is. De melkprijs is gelijk aan 30 jaar geleden, maar de kosten voor bijvoorbeeld voer zijn veel hoger. Wij worden door AH beloond voor onze inspanning en krijgen 5 cent extra voor de melk. Natuurverenigingen proberen boeren te ondersteunen, samen met andere organisaties. Om het toch mogelijk te maken. Want wij moeten het allemaal maar doen. Die bomen worden bijvoorbeeld niet vanzelf gesnoeid, voor mensen is het gewoon.”

Prijs

De prijs die Bloemhoff kreeg (sinds 2015 uitgereikt) is vernoemd naar Douwe Hoogland die van 2006 tot en met 2014 voorzitter van de vereniging was en veel voor de ontwikkeling van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer heeft betekend. De jury 2020 bestond uit Douwe Hoogland, voorzitter van de jury en Nynke de Jong, bestuurslid afdeling VALD en Pier Jan Boersma, bestuurslid van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden.

De familie krijgt veel positieve reacties op de natuurvriendelijke werkwijze. „Echt heel mooi. Mensen staan soms versteld van wat we allemaal doen. Maar ook minder positieve reacties, dat hou je altijd. Wij geloven in wat we doen, er zijn heel veel mensen die dit ondersteunen. Maar wat je ook doet, je krijgt altijd commentaar. Of ik vertrouwen heb in de toekomst? Zeker, maar ik denk wel dat boeren en mensen om ons heen meer verbinding moeten krijgen. Meer begrip voor elkaar.”

Bron: Leeuwarder Courant